Predmet
Zverejnenie pracovnej ponuky bolo ukončené.

Učiteľ/ka MŠ

Základná škola s materskou školou, Križovany nad Dudváhom

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Križovany nad Dudváhom 250, Križovany nad Dudváhom
Termín nástupu
13.3.2023
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
31.3.2023
Rozsah úväzku
100% (zastupovanie počas rodičovskej dovolenky)
Počet študentov školy
296
Platové podmienky
Plat zamestnanca bude zohľadňovať zákon 553/2003 Z. z. a Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 220/2022 Z. z., ktorými sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.
Príležitosť pre ľudí z Ukrajiny
nie

Požiadavky na uchádzača

Vzdelanie
Vzdelanie podľa Zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov a Vyhlášky MŠVVsŠ SR 1/2020 Z. z.
Ďalšie požiadavky
Učiteľka v Materskej škole
• Úväzok: 100,00 %
• Dátum nástupu: ihneď
• Základná škola s materskou školou Križovany nad Dudváhom, Križovany nad Dudváhom 250
• Doba určitá – zastupovanie počas MD
Požiadavky:
ÚSO prípadne VŠ I.st.: pedagogické vzdelanie
podľa zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a
odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a Vyhl. č. 1/2020 Z. z. MŠVVaŠ SR §1 ods.1 písm. f) o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancoch a odbor. zamestnancoch (Príloha č. 6) v znení neskorších zmien a predpisov
(doklady: žiadosť, životopis, vzdelanie, čestné prehlásenie -bezúhonnosť, zápočet praxe, súhlas so spracovaním osobných údajov – posielať elektronicky).
Všetky požadované doklady zašlite e-mailom na e-mailovú adresu : [email protected] V predmete e-mailovej správy uveďte „Žiadosť na učiteľka v MŠ“.
Na základe predložených žiadosti bude vedenie školy kontaktovať iba vybraných uchádzačov.

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Základná škola s materskou školou
Križovany nad Dudváhom 250
91924 Križovany nad Dudváhom
https://zskrizovany.edupage.org/
0335584274,0335340617
Kontaktná osoba
Mgr. Alica Baranová
0911252373