Predmet
Zverejnenie pracovnej ponuky bolo ukončené.

Učiteľ/ka ZŠ (2. stupeň)

Základná škola, Košice-Západ

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Ulica slobody 1, Košice-Západ
Aprobácia
Dejepis, Geografia
Termín nástupu
1.3.2024
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
20.2.2024
Rozsah úväzku
100%
Počet študentov školy
152
Platové podmienky
Plat zamestnanca v zmysle zákona č. 553/2009 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v závislosti od platovej triedy a zvýšenia platovej tarify podľa započítanej praxe
Príležitosť pre ľudí z Ukrajiny
nie

Požiadavky na uchádzača

Znalosť práce s PC
EduPage, Internet, Office, Teams
Vzdelanie
Vzdelanie v zmysle zákona 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a vyhlášky Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR č. 1/2020 Z. z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov
Ďalšie požiadavky
Žiadosti vyhovuje uchádzač/ka s aprobáciou dejepis - geografia
Zoznam požadovaných dokladov
- žiadosť o prijatie do zamestnania
- štruktúrovaný profesijný životopis
- súhlas so spracovaním osobných údajov
- motivačný list
- doklady o nadobudnutom vzdelaní
- súhlas so spracovaním osobných údajov
Od úspešného uchádzača budú ďalej požadované:
- potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti, nie staršie ako 3 mesiace
- čestné vyhlásenie o bezúhonnosti

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Základná škola
Ulica slobody 1
04011 Košice-Západ
https://zsslobody1.edupage.org/
0556429026
Kontaktná osoba
Daniela Vranková
0911220763