Predmet

Učiteľ/ka MŠ

Elokované pracovisko ako súčasť Základnej školy s materskou školou, Zavar

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Športová 2, Zavar
Termín nástupu
13.3.2023
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
20.3.2023
Rozsah úväzku
100%
Platové podmienky
Plat zamestnanca bude zohľadňovať zákon 553/2003 Z. z. a Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 220/2022 Z. z., ktorými sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.
Príležitosť pre ľudí z Ukrajiny
nie

Požiadavky na uchádzača

Vzdelanie
Vzdelanie podľa Zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov a Vyhlášky MŠVVsŠ SR 1/2020 Z. z.
Ďalšie požiadavky
Záujemca s prvou atestáciou vítaný. Zastupovanie za dlhodobú PN. Na základe predložených žiadosti bude vedenie školy kontaktovať iba vybraných uchádzačov.

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Elokované pracovisko ako súčasť Základnej školy s materskou školou
Športová 2
91926 Zavar
0335597101
Kontaktná osoba
Mgr. Andrea Mršťáková
0911368322