Predmet
Zverejnenie pracovnej ponuky bolo ukončené.

Učiteľ/ka ZŠ (2. stupeň)

Reedukačné centrum, Košice-Sever

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Bankov 15, Košice-Sever
Aprobácia
Dejepis, Hudobná výchova, Slovenský jazyk a literatúra
Termín nástupu
3.4.2023
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
31.3.2023
Rozsah úväzku
100% (zastupovanie počas rodičovskej dovolenky)
Počet študentov školy
58
Platové podmienky
podľa zákona 553/2003 Z.z o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a podľa nariadenia vlády SR č. 553/2003 Z. z. a Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 220/2022 Z. z., ktorými sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.
Príležitosť pre ľudí z Ukrajiny
nie

Požiadavky na uchádzača

Znalosť práce s PC
užívateľ MS Ofice, Edupage
Vzdelanie
Vzdelanie podľa Zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov a Vyhlášky MŠVVsŠ SR 1/2020 Z. z.
Ďalšie požiadavky
práca vhodná pre záujemcov, ktorí majú skúsenosti s prácou s deťmi s poruchami správania

požadované doklady: doklady o vzdelaní
profesijný životopis
žiadosť o účasť vo výberovom konaní

ponuka práce je na obdobie od 2.4.2023 - 30.6.2023

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Reedukačné centrum
Bankov 15
04031 Košice-Sever
www.rcbankov.sk
0556337232,0556337233
Kontaktná osoba
Mgr. Ľubica Majorošová
0905229181