Predmet
Zverejnenie pracovnej ponuky bolo ukončené.

Asistent učiteľa

Základná škola s materskou školou, Babín

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Babín 37, Babín
Termín nástupu
1.4.2023
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
20.3.2023
Rozsah úväzku
100%
Počet študentov školy
172
Platové podmienky
Plat zamestnanca bude v zmysle zákona 553/2003 Z. z. a Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 296/2022, ktorými sa ustanovujú platové tarify PZ a OZ a zvýšenie platových taríf v závislosti od dĺžky započítanej praxe, účinné od 1. 1. 2023”.
Príležitosť pre ľudí z Ukrajiny
nie

Požiadavky na uchádzača

Vzdelanie
Vzdelanie podľa Zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov a Vyhlášky MŠVVsŠ SR 1/2020 Z. z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov v znení neskorších predpisov.
Ďalšie požiadavky
Požadované doklady: žiadosť o prijatie do zamestnania, životopis, doklad o ukončení vzdelania, súhlas so spracovaním osobných údajov v zmysle platnej legislatívy.
Žiadosti možno zasielať do 20.03.2023 na adresu školy emailom, alebo poštou.

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Základná škola s materskou školou
Babín 37
02952 Babín
www.zsmsbabin.edupage.sk
0435577285
Kontaktná osoba
Anna Kurčinová
0911130368