Predmet

Učiteľ/ka SŠ

Súkromné gymnázium, Bratislava-Nové Mesto

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Česká 10, Bratislava-Nové Mesto
Aprobácia
Fyzika, Matematika
Termín nástupu
1.9.2023
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
31.5.2023
Rozsah úväzku
100%
Počet študentov školy
327
Platové podmienky
Plat zamestnanca bude zohľadňovať zákon 553/2003 Z. z. a Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 220/2022 Z. z., ktorými sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.
Príležitosť pre ľudí z Ukrajiny
nie

Požiadavky na uchádzača

Vzdelanie
Vzdelanie podľa Zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov a Vyhlášky MŠVVsŠ SR 1/2020 Z. z.
Ďalšie požiadavky
z dôvodu otvárania nových tried a rozširovania bilingválnych a medzinárodných IB študijných odborov hľadáme kolegov, ktorí by posilnili rady našich učiteľov prírodovedných predmetov na gymnáziu, prípadne na II.stupni základnej školy. Jedná sa o vyučovanie matematiky, fyziky a iných prírodovedných predmetov v anglickom jazyku. Ponúkame prácu v rýchlorastúcej súkromnej škole, moderné vybavenie, možnosť osobného i profesionálneho rastu, adekvátne finančné ohodnotenie. K tarifnému platu podľa platovej triedy dostávajú naši zamestnanci, okrem príplatkov za roky praxe, aj osobné a motivačné ohodnotenie vo výške 30-40%. V prípade záujmu je možný aj skorší termín nástupu - už počas aktuálneho školského roka. Pozícia je vhodná aj pre absolventa.

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Súkromné gymnázium
Česká 10
83103 Bratislava-Nové Mesto
www.gymnaziumceska.sk
0244450733,0911223388
Kontaktná osoba
PaedDr.Martina Danišová
0911223388