Predmet

Učiteľ/ka ZŠ (2. stupeň)

Základná škola s materskou školou 276, Michal nad Žitavou

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Michal nad Žitavou 276, Michal nad Žitavou
Aprobácia
Nemecký jazyk, Technika, Telesná a športová výchova
Termín nástupu
1.9.2023
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
30.6.2023
Rozsah úväzku
100%
Počet študentov školy
128
Platové podmienky
Plat zamestnanca bude zohľadňovať zákon 553/2003 Z. z. a Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 220/2022 Z. z., ktorými sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.
Príležitosť pre ľudí z Ukrajiny
nie

Požiadavky na uchádzača

Znalosť práce s PC
pokročilý užívateľ
Vzdelanie
Vzdelanie podľa Zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov a Vyhlášky MŠVVsŠ SR 1/2020 Z. z.
Ďalšie požiadavky
osobnostné predpoklady: samostatnosť, zodpovednosť, precíznosť, flexibilita, využívanie inovatívnych metód a foriem vo výučbe, ochota spolupracovať v tíme, pozitívny prístup k deťom

možnosť práce aj na skrátený úväzok

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Základná škola s materskou školou 276
Michal nad Žitavou 276
94161 Michal nad Žitavou
zsmichalnadzitavou.edupage.org
0356596115
Kontaktná osoba
PaedDr. Veronika Trungelová, riaditeľka
0911607222