Predmet

Učiteľ/ka ZŠ (2. stupeň)

Základná škola s materskou školou, Kuchyňa

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Kuchyňa 551, Kuchyňa
Aprobácia
Fyzika, Informatika, Výtvarná výchova
Termín nástupu
1.9.2023
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
31.3.2023
Rozsah úväzku
100%
Počet študentov školy
300
Platové podmienky
Plat zamestnanca bude zohľadňovať zákon 553/2003 Z. z. a Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 220/2022 Z. z., ktorými sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.
Príležitosť pre ľudí z Ukrajiny
nie

Požiadavky na uchádzača

Vzdelanie
Vzdelanie podľa Zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov a Vyhlášky MŠVVsŠ SR 1/2020 Z. z.

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Základná škola s materskou školou
Kuchyňa 551
90052 Kuchyňa
www.skolakuchyna.edupage.org
0347785118
Kontaktná osoba
Janette Rečná
0910984017