Predmet

Vedúci školskej jedálne

Základná škola s materskou školou Jozefa Murgaša, Šaľa

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Horná 22, Šaľa
Termín nástupu
1.7.2023
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
2.6.2023
Rozsah úväzku
100%
Počet študentov školy
605
Platové podmienky
Plat zamestnanca bude zohľadňovať zákon 553/2003 Z. z. a Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 220/2022 Z. z., ktorými sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.
Príležitosť pre ľudí z Ukrajiny
nie

Požiadavky na uchádzača

Znalosť práce s PC
Práca so softvérom SOFT-GL
Vzdelanie
- ÚSO vzdelanie so zameraním na oblasť potravinárstva a spoločného stravovania alebo ÚS všeobecné vzdelanie, doplnené o stredné vzdelanie v odbore kuchár, cukrár,
- pracovná prax v spoločnom stravovaní, príp. v potravinárstve.
Ďalšie požiadavky
- prax s prácou v školskej jedálni minimálne 5 rokov
- tvorba jedálnych lístkov, normovanie
- zodpovednosť za dodržiavanie hygieny stravovania ŠJ
- skladové hospodárstvo, objednávanie tovaru, spracovanie sprievodných dokladov tovaru, príprava podkladov pre fakturáciu a účtovníctvo
- spracovanie dochádzky vrátanie dokladov
- riadenie, organizácia a kontrola práce podriadených zamestnancov
- verejné obstarávanie na nákup potravín

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Základná škola s materskou školou Jozefa Murgaša
Horná 22
92701 Šaľa
zsmurgasasala.edupage.org
0317702466
Kontaktná osoba
Adriana Sidóová
+421317702466