Predmet

Učiteľ/ka ZŠ (2. stupeň)

Základná škola, Galanta

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Štvrť SNP 1415/49, Galanta
Aprobácia
Fyzika, Informatika, Matematika
Termín nástupu
1.3.2023
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
30.6.2023
Rozsah úväzku
100%
Počet študentov školy
613
Platové podmienky
Plat zamestnanca bude zohľadňovať zákon 553/2003 Z. z. a Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 220/2022 Z. z., ktorými sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.
Príležitosť pre ľudí z Ukrajiny
nie

Požiadavky na uchádzača

Vzdelanie
Vzdelanie podľa zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov a vyhlášky č. 1/2020 Z. z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov.

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Základná škola
Štvrť SNP 1415/49
92401 Galanta
www.zssnpga.edupage.org
0317804137
Kontaktná osoba
Mgr. Radka Vrabcová
0907600848