Predmet

Školník

Základná škola s materskou školou, Smolenice

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Komenského 3, Smolenice
Termín nástupu
1.6.2023
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
30.4.2023
Rozsah úväzku
100%
Počet študentov školy
333
Platové podmienky
Plat zamestnanca bude zohľadňovať zákon 553/2003 Z. z. a Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 296/2022 Z. z., ktorými sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.
Príležitosť pre ľudí z Ukrajiny
nie

Požiadavky na uchádzača

Vzdelanie
Hľadáme človeka, ktorý je multifunkčný. Človeka, ktorý má vodárenské, elektrikárske, stolárske zručnosti a ktorý si vie poradiť v každej neočakávanej situácií.
Vítaný je preukaz kuriča.
Ďalšie požiadavky
- Vykonávanie jednoduchých opráv a bežnej údržby majetku školy a školských priestorov, maľovanie priestorov
- Udržiavanie čistoty a poriadku v areáli školy
- Odstraňovanie snehu a ľadu z chodníkov a schodísk v zimných mesiacoch, v letných kosenie areálu
-Obsluha kúrenia

K dispozícii je aj byt v budove školy, ktorý sa prenajíma v zmysle VZN Nakladanie s majetkom obce Smolenice.

Viac na osobnom pohovore. Pošlite nám svoj životopis, prípadne volajte na 0911327494.

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Základná škola s materskou školou
Komenského 3
91904 Smolenice
www.zssmolenice.edupage.org
0911327494
Kontaktná osoba
Magdalena Eliasova
0911327494