Predmet

Učiteľ/ka ZŠ (2. stupeň)

Základná škola Jána Hollého s materskou školou, Madunice

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Železničná 102, Madunice
Aprobácia
Fyzika, Nemecký jazyk
Termín nástupu
1.5.2023
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
15.4.2023
Rozsah úväzku
100% (zastupovanie počas rodičovskej dovolenky)
Počet študentov školy
189
Platové podmienky
Plat zamestnanca bude zohľadňovať zákon 553/2003 Z. z. a Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 220/2022 Z. z., ktorými sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.
Príležitosť pre ľudí z Ukrajiny
nie

Požiadavky na uchádzača

Vzdelanie
Vzdelanie podľa Zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov a Vyhlášky MŠVVsŠ SR 1/2020 Z. z.

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Základná škola Jána Hollého s materskou školou
Železničná 102
92242 Madunice
www.zsmadunice.edupage.sk
0337431126
Kontaktná osoba
Jana Pisárová
0905379123