Predmet

Učiteľ/ka ZŠ (1. stupeň)

Základná škola, Kunerad

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Hlavná ulica 103/124, Kunerad
Termín nástupu
28.8.2023
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
30.6.2023
Rozsah úväzku
100% (zastupovanie počas rodičovskej dovolenky)
Počet študentov školy
38
Platové podmienky
Plat zamestnanca bude zohľadňovať zákon 553/2003 Z. z. a Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 220/2022 Z. z., ktorými sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.
Príležitosť pre ľudí z Ukrajiny
nie

Požiadavky na uchádzača

Znalosť práce s PC
Word, Excel, EduPage
Vzdelanie
Vzdelanie podľa Zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov a Vyhlášky MŠVVsŠ SR 1/2020 Z. z.
Ďalšie požiadavky
So žiadosťou a životopisom poslať písomný súhlas uchádzača so spracovaním svojich osobných údajov pre potreby výberového konania v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov.

Požadované doklady zašlite najneskôr do 30.06.2023 - osobne , poštou alebo mailom.

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Základná škola
Hlavná ulica 103/124
01313 Kunerad
0415493878
Kontaktná osoba
Mgr. Monika Papalová
+421415493878