Predmet

Učiteľ/ka ZŠ (1. stupeň)

Súkromné gymnázium FUTURUM, Košice-Staré Mesto

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Grešákova 1, Košice-Staré Mesto
Termín nástupu
21.8.2023
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
31.3.2023
Rozsah úväzku
100%
Platové podmienky
Plat zamestnanca bude zohľadňovať zákon 553/2003 Z. z. a Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 220/2022 Z. z., ktorými sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.
Príležitosť pre ľudí z Ukrajiny
nie

Požiadavky na uchádzača

Vzdelanie
Vzdelanie podľa Zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov a Vyhlášky MŠVVsŠ SR 1/2020 Z. z.
Ďalšie požiadavky
Otvárame novú základnú školu v Košiciach. Hľadáme učiteľa/učiteľku pre 1.stupeň ZŠ so znalosťou anglického jazyka na úrovni C1. Štátna skúška z anglického jazyka je jednou z podmienok prijatia.

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Súkromné gymnázium FUTURUM
Grešákova 1
04001 Košice-Staré Mesto
sgfuturumke.edupage.org
094867039
Kontaktná osoba
PaedDr. Lenka Takáčová
0908781264