Predmet
Zverejnenie pracovnej ponuky bolo ukončené.

Vedúci školskej jedálne

Školská jedáleň pri Základnej škole, Limbach

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Vinohradnícka 70, Limbach
Termín nástupu
1.3.2023
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
24.2.2023
Rozsah úväzku
100%
Počet študentov školy
353
Platové podmienky
Plat zamestnanca bude zohľadňovať zákon 553/2003 Z. z. a Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 220/2022 Z. z., ktorými sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.
Príležitosť pre ľudí z Ukrajiny
nie

Požiadavky na uchádzača

Znalosť práce s PC
Práca so softvérom SOFT-GL, postupne prechod na Edupage
Vzdelanie
Úplné stredné odborné s maturitou
Ďalšie požiadavky
- prax s prácou v školskej jedálni minimálne 5 rokov
- tvorba jedálnych lístkov, normovanie
- zodpovednosť za dodržiavanie hygieny stravovania ŠJ
- skladové hospodárstvo, objednávanie tovaru, spracovanie sprievodných dokladov tovaru, príprava podkladov pre fakturáciu a účtovníctvo
- spracovanie dochádzky vrátanie dokladov
- riadenie, organizácia a kontrola práce podriadených zamestnancov
- reporting nadriadeným
- verejné obstarávanie na nákup potravín

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Školská jedáleň pri Základnej škole
Vinohradnícka 70
90091 Limbach
0336477241
Kontaktná osoba
Renáta Boháčková
+421 905 779 098