Predmet
Zverejnenie pracovnej ponuky bolo ukončené.

Ekonóm/ka

Základná škola, Beluša

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Slatinská 3, Beluša
Termín nástupu
1.4.2023
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
15.3.2023
Rozsah úväzku
100%
Počet študentov školy
584
Platové podmienky
Platové podmienky v zmysle zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov a Nariadenia vlády SR č. 296/2022 Z. z., ktorým sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.
Príležitosť pre ľudí z Ukrajiny
nie

Požiadavky na uchádzača

Znalosť práce s PC
• pokročilá znalosť práce s PC- Word, Excel, Internet • ovládanie informačného systému samosprávy Korwin a systému RISSAM – je výhodou
Vzdelanie
• úplné stredné odborné vzdelanie – ekonomického smeru, účtovníctvo alebo vysokoškolské vzdelanie ekonomického zamerania, resp. iné + podvojné účtovníctvo
Kritériá a požiadavky odborné:
• ovládanie podvojného účtovníctva - prax v oblasti účtovníctva min. 3 roky – je výhodou
• účtovníctvo v rozpočtových a príspevkových organizácií
• znalosť účtovných a daňových zákonov
• znalosť zákona o finančnej kontrole
• znalosť zákona o účtovníctve
• znalosť zákona o rozpočtových pravidlách vo verejnej správe a územnej samospráve
Ďalšie požiadavky
Zoznam požadovaných dokladov – poslať do 15.03.2023 na mailovú adresu [email protected]:
• písomná žiadosť o prijatie do zamestnania
• životopis s uvedením kontaktných údajov uchádzača, s prehľadom dosiahnutého vzdelania
• kópia dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní
• písomný súhlas uchádzača so spracovaním osobných údajov uvádzaných v žiadosti a požadovaných dokladoch na účel výberového konania podľa osobitného predpisu.
Uchádzač o pracovnú pozíciu Ekonóm/ka v základnej škole po podaní žiadosti a povinných dokladov k nej a po splnení požiadaviek bude pozvaný na pohovor.
Škola si vyhradzuje právo nevybrať si žiadneho z uchádzačov.

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Základná škola
Slatinská 3
01861 Beluša
www.zsbelusa.edupage.org
042/4624691
Kontaktná osoba
Ing. Edita Horváthová
0948 071 045