Predmet

Učiteľ/ka SŠ

Gymnázium Karola Štúra, Modra

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Nám. slobody 5, Modra
Aprobácia
Fyzika
Termín nástupu
28.8.2023
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
30.4.2023
Rozsah úväzku
100% (zastupovanie počas rodičovskej dovolenky)
Počet študentov školy
318
Platové podmienky
Plat zamestnanca bude zohľadňovať zákon 553/2003 Z. z. a Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 220/2022 Z. z., ktorými sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.
Príležitosť pre ľudí z Ukrajiny
nie

Požiadavky na uchádzača

Znalosť práce s PC
internet-pokročilý, Office, Teams, aSc agenda
Vzdelanie
Vzdelanie podľa Zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov a Vyhlášky MŠVVsŠ SR 1/2020 Z. z.
Ďalšie požiadavky
Súčasťou žiadosti je CV. Žiadosti je možné zasielať do 30.4.2023.

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Gymnázium Karola Štúra
Nám. slobody 5
90001 Modra
www.gymmo.edupage.org
0336472576
Kontaktná osoba
Mgr. Danica Grnáčová
0905800624