Predmet

Učiteľ/ka ZŠ (2. stupeň)

Základná škola s materskou školou, Dlhá nad Oravou

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Dlhá nad Oravou 110, Dlhá nad Oravou
Aprobácia
Anglický jazyk, Slovenský jazyk a literatúra
Termín nástupu
6.3.2023
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
30.6.2023
Rozsah úväzku
100% (zastupovanie počas rodičovskej dovolenky)
Počet študentov školy
160
Platové podmienky
Plat zamestnanca bude zohľadňovať zákon 553/2003 Z. z. a Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 220/2022 Z. z., ktorými sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.
Príležitosť pre ľudí z Ukrajiny
nie

Požiadavky na uchádzača

Vzdelanie
Vzdelanie podľa Zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov a Vyhlášky MŠVVsŠ SR 1/2020 Z. z.
Ďalšie požiadavky
Požadované doklady: žiadosť o prijatie do zamestnania, profesijný životopis, doklady o vzdelaní a súhlas uchádzača so spracovaním osobných údajov.
Požadované doklady zasielajte na adresu školy alebo elektronicky na adresu: [email protected] do 23. 02.2023

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Základná škola s materskou školou
Dlhá nad Oravou 110
02755 Dlhá nad Oravou
www.zsdlha.sk
0435894211
Kontaktná osoba
Gabriela Tomáňová
0911936815