Predmet
Zverejnenie pracovnej ponuky bolo ukončené.

Psychológ, školský psychológ

Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským - Magyar Tannyelvű Alapiskola és Gimnázium, Bratislava-Staré Mesto

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Dunajská 13, Bratislava-Staré Mesto
Termín nástupu
1.4.2023
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
20.3.2023
Rozsah úväzku
100%
Počet študentov školy
400
Platové podmienky
Podľa zákona č.553/2003 Z.z. v znení neskorsích predpisov
Príležitosť pre ľudí z Ukrajiny
nie

Požiadavky na uchádzača

Znalosť práce s PC
MS Word, Excel, Powerpoint, Internet
Vzdelanie
Vzdelanie podľa zákona č.138/2019 v znení neskorších predpisov pre pedag. a odborných zamestn.školy, vyhl.1/2020 Z.z, ktorou sa ustanovujú kvalif.predpoklady a osobitné predpoklady VŠ 2.st.-št.odbor a ďalšie podmienky sú uvedené v kvalif.predpokladoch na výkon funkcie v prílohe č.10 cit.vyhlášky
Ďalšie požiadavky
Ovládanie maďarského jazyka slovom aj písmom. Sme škola s vyučovacím jazykom maďarským.
Hľadáme empatického a zodpovedného človeka, kt.má svoju prácu rád a je ochotný na sebe pracovať.
Všetkým uchádzačom ďakujeme za prejavený záujem, kontaktovať budeme len vybraných uchádzačov

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským - Magyar Tannyelvű Alapiskola és Gimnázium
Dunajská 13
81484 Bratislava-Staré Mesto
www.mtag.sk
+421 2 5296 4315
Kontaktná osoba
PaedDr. Mónika Kulcsárová
+421 908494749