Predmet

Učiteľ/ka ZŠ (2. stupeň)

Základná škola, Nové Zámky

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
G. Bethlena 41, Nové Zámky
Aprobácia
Nemecký jazyk
Termín nástupu
1.9.2023
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
15.6.2023
Rozsah úväzku
100%
Počet študentov školy
576
Platové podmienky
Plat podľa zákona č. 553/2003 Z.z. a Nariadenia vlády SR č. 220/2022, ktorým sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf pri výkone práce vo verejnom záujme
Príležitosť pre ľudí z Ukrajiny
nie

Požiadavky na uchádzača

Znalosť práce s PC
internet - pokročilý, Word, Excel, Power Point
Vzdelanie
Vzdelanie podľa zákona č.138/2019 Z.z. o pedagogických a odborných zamestnancov a vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 1/2020 Z.z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických a odborných zamestnancov
Ďalšie požiadavky
Žiadosť o prijatie do pracovného pomeru
profesijný životopis
fotokópia - doklad o nadobudnutom vzdelaní
súhlas so spracovaním osobných údajov
čestné prehlásenie

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Základná škola
G. Bethlena 41
94001 Nové Zámky
zsbethlena.sk
0356407010,0356913311
Kontaktná osoba
Darina Drugová
+421356913311