Predmet

Učiteľ/ka ZŠ (1. stupeň)

Základná škola, Kokšov-Bakša

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Kokšov-Bakša 20, Kokšov-Bakša
Termín nástupu
1.9.2023
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
16.6.2023
Rozsah úväzku
100%
Počet študentov školy
46
Platové podmienky
Plat zamestnanca bude zohľadňovať zákon 553/2003 Z. z. a Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 220/2022 Z. z., ktorými sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.
Príležitosť pre ľudí z Ukrajiny
nie

Požiadavky na uchádzača

Vzdelanie
Vzdelanie podľa Zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov a Vyhlášky MŠVVsŠ SR 1/2020 Z. z.
Ďalšie požiadavky
Zoznam požadovaných dokladov:
- Žiadosť o prijatie do zamestnania
- Profesijný životopis
- Kópie dokladov o nadobudnutom vzdelaní

Ďalšie informácie:
Žiadosti zasielať do 16.6.2023
Na základe predložených žiadostí vedenie školy pozve vybraných uchádzačov na osobný pohovor.

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Základná škola
Kokšov-Bakša 20
04413 Kokšov-Bakša
https://zskoksovbaksa.edupage.org/
0911910176
Kontaktná osoba
PaedDr. Erika Zámboriová
0911910176