Predmet
Zverejnenie pracovnej ponuky bolo ukončené.

Ekonóm/ka

Základná škola, Žilina

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Námestie mladosti 1, Žilina
Termín nástupu
1.4.2023
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
15.3.2023
Rozsah úväzku
100%
Počet študentov školy
665
Platové podmienky
Plat zamestnanca bude zohľadňovať zákon 553/2003 Z. z. a Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 220/2022 Z. z., ktorými sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.
Príležitosť pre ľudí z Ukrajiny
nie

Požiadavky na uchádzača

Znalosť práce s PC
Word, Excel, Internet • ovládanie informačného systému samosprávy CORA geo a systému RISSAM – je výhodou
Vzdelanie
• úplné stredné odborné vzdelanie – ekonomického smeru, účtovníctvo alebo vysokoškolské vzdelanie ekonomického zamerania, resp. iné + podvojné účtovníctvo
Ďalšie požiadavky
Kritériá a požiadavky:
odborné:
• ovládanie podvojného účtovníctva
• účtovníctvo v rozpočtových a príspevkových organizácií
• znalosť účtovných a daňových zákonov
• zákon o finančnej kontrole
• zákon o účtovníctve
• zákon o rozpočtových pravidlách vo verejnej správe a územnej samospráve


osobnostné:
• ochota na sebe pracovať
• záujem o prácu,
• prijímať výzvy
• bezúhonnosť
• zodpovednosť a dôslednosť
• samostatnosť
Prax:
• v oblasti účtovníctva – minimálne 3 rokov – je výhodouZoznam požadovaných dokladov:
1. žiadosť o zaradenie do výberového konania
2. štruktúrovaný životopis
3. kópia dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní
4. kópia dokladov o absolvovaní vzdelávacích programov a kurzov
5. písomný súhlas uchádzača so spracovaním svojich osobných údajov pre potreby výberového konania v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov.Uchádzač o pracovnú pozíciu – účtovník/účtovníčka po splnení podmienok podania žiadosti a povinných dokladov k nej, bude pozvaný na pohovor.
Škola si vyhradzuje právo nevybrať si žiadneho z uchádzačov.

Kontakt: PaedDr. Janka Kamenská Halečková
Telefón: 041/5078611,0915 792 784
e-mail.:
[email protected]
alebo [email protected]

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Základná škola
Námestie mladosti 1
01015 Žilina
www.zshajik.sk
0415078611
Kontaktná osoba
Janka Kamenská Halečková
0915792784