Predmet

Vychovávateľ

Reedukačné centrum, Trstín

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Trstín 335, Trstín
Termín nástupu
13.2.2023
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
31.3.2023
Rozsah úväzku
100%
Počet študentov školy
73
Platové podmienky
podľa Zákona č. 553/2003 Z. z. a Nariadenia vlády č. 296/2022
Z. z., ktorým sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme
Príležitosť pre ľudí z Ukrajiny
nie

Požiadavky na uchádzača

Vzdelanie
podľa zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a
odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a Vyhlášky č. 1/2020 Z. z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Reedukačné centrum
Trstín 335
91905 Trstín
www.rctrstin.edupage.org
0335589116,0335983113
Kontaktná osoba
Mgr. Miloš Blaško
0918807108