Predmet

Vychovávateľ

Základná škola, Svit

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Komenského 2, Svit
Termín nástupu
1.4.2023
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
31.3.2023
Rozsah úväzku
100%
Počet študentov školy
481
Platové podmienky
Plat zamestnanca bude zohľadňovať zákon 553/2003 Z. z. a Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 220/2022 Z. z., ktorými sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.
Príležitosť pre ľudí z Ukrajiny
nie

Požiadavky na uchádzača

Vzdelanie
Vzdelanie podľa Zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov a Vyhlášky MŠVVsŠ SR 1/2020 Z. z.
Ďalšie požiadavky
Platové podmienky : podľa zákona č. 553/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov
Kvalifikačné predpoklady : vzdelanie podľa zákona č.317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov a vyhlášky MŠ SR č. 437/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov v znení neskorších predpisov.
Požadované doklady :
• žiadosť o prijatie do zamestnania so súhlasom na spracovanie osobných údajov
• profesijný životopis

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Základná škola
Komenského 2
05921 Svit
www.zssvit.eu
0527756313
Kontaktná osoba
Mgr. Monika Dudinská
0911 305 053