Predmet

Učiteľ/ka SŠ

Stredná priemyselná škola stavebná, Žilina

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Veľká okružná 25, Žilina
Aprobácia
Staviteľstvo
Termín nástupu
1.9.2024
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
13.5.2024
Rozsah úväzku
100%
Počet študentov školy
580
Platové podmienky
Plat zamestnanca bude zohľadňovať zákon 553/2003 Z. z. a Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 220/2022 Z. z., ktorými sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.
Príležitosť pre ľudí z Ukrajiny
nie

Požiadavky na uchádzača

Znalosť práce s PC
Ovládanie grafického programu AutoCAD, REVIT výhodou.
Vzdelanie
Vzdelanie podľa Zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov a Vyhlášky MŠVVsŠ SR 1/2020 Z. z.
Ďalšie požiadavky
V zmysle vyhlášky MŠVVaŠ č. 1/2020 Z. z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických a
odborných zamestnancov:
ukončené vysokoškolské vzdelanie II. stupňa v študijnom odbore a v príslušnom študijnom programe v súlade so zákonom 138/2019 Z. z. a vyhláškou MŠVVaŠ č. 1/2020 Z. z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických a odborných zamestnancov so zameraním na stavebníctvo (Pozemné
staviteľstvo).

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Stredná priemyselná škola stavebná
Veľká okružná 25
01001 Žilina
https://spssza.edupage.org/
0415621331,0415621528,041/5621331
Kontaktná osoba
Lukáš Játy
0919040735