Predmet

Učiteľ/ka SŠ

Stredná odborná škola lýceum C. S. Lewisa , Bratislava - mestská časť Petržalka

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Haanova 28, Bratislava - mestská časť Petržalka
Aprobácia
Matematika
Termín nástupu
17.8.2023
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
10.5.2023
Rozsah úväzku
100%
Počet študentov školy
50
Platové podmienky
Plat zamestnanca je na základe dohody. Zohľadňuje zákon 553/2003 Z. z. a Nariadenie vlády SR č. 220/2022 Z. z., ktorými sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone vo verejnom záujme.
Príležitosť pre ľudí z Ukrajiny
nie

Požiadavky na uchádzača

Znalosť práce s PC
Odvážny až pokročilý používateľ s ochotou učiť sa ako využívať technológie pri práci so študentami
Vzdelanie
Vzdelanie podľa Zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov a Vyhlášky MŠVVsŠ SR 1/2020 Z. z.

Nech vaše vzdelanie nie je prekážkou v prejavení záujmu o prácu u nás!
Ďalšie požiadavky
Lýceum C.S.Lewisa v Bratislave je novou školou pod zriaďovateľom Združenia škôl C.S.Lewisa, ktoré už niekoľko desaťročí prevádzkuje v Bratislave školy www.narnia.sk a www.bilgym.sk .
Do nášho zatiaľ malého tímu hľadáme zanieteného, tvorivého a spoľahlivého učiteľa/učiteľku matematiky.

DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE K PRACOVNEJ PONUKE:
- Pozícia je vhodná pre absolventa.
- Uvítame akékoľvek skúsenosti s mládežou, aj formou práce v skautingu, vedúcich v detských a mládežníckych táboroch, CVČ a podobne.
- Pedagogická prax môže byť výhodou.

O ČO NÁM IDE:
Hľadáme nových členov tímu, ktorých láka prostredie, ktoré sa tvorí a chcú byť súčasťou novovznikajúceho projektu. Naše nastavenie je agilné, veľa reflektujeme aj meníme a chceme sa spolu medzi predmetmi veľa zlaďovať.

MEDZI HLAVNÉ ZODPOVEDNOSTI V RÁMCI FIXNEJ PRACOVNEJ DOBY PATRIA:
- Práca so študentami.
- Plánovanie vyučovacích hodín a rozvoj kurikula.
- Zlaďovanie sa s inými odbornými aj všeobecnovzdel. predmetmi (kolegami).
- Pravidelná účasť na poradách a interných školeniach.
- Účasť na rozvojovom programe pre nových učiteľov.
- Pravidelné učiteľské povinnosti typu prestávkového dozoru, rodičovského stretnutia, tímbildingov, a pod.

BENEFITY POZÍCIE U NÁS:
Lýceum sa chce stať prostredím, v ktorého centre stojí študent.
Sme tím nadšených učiteľov, ktorí sa cez pedagogiku snažia pracovať s hodnotami, ktorým veria a na ktorých sú naše školy postavené. Učíme v menších skupinách študentov a keďže vyrastáme pod krídlami Bilgymu, veľa čerpáme z know-how tých najlepších na Slovensku :)

Lýceum ponúka podnetné prostredie s možnosťou nadštandardnej sebarealizácie a osobného rastu. Podporujeme pestré spôsoby učenia a vytvárania vzťahovej pedagogiky. Ponúkame príjemnú pracovnú klímu. Nových kolegov v prvom roku ich praxe na našich školách intenzívne sprevádzame. Vzájomné vzťahy upevňujeme aj cez spoločné eventy a teambuildingy.

ČO OČAKÁVAME OD VÁS?
Práca u nás preverí Vaše osobnostné predpoklady akými sú odhodlanie, motivácia a nadšenie učiť Váš predmet, jeho dôkladné zvládanie a schopnosť využívať inovatívne metódy a formy vo výučbe.

INFORMÁCIE O VÝBEROVOM PROCESE
Ak sa chcete uchádzať o miesto učiteľa na našej škole, pošlite nám svoj životopis a motivačný list, v ktorom zdôvodníte, prečo si myslíte, že by ste mohli učiť Váš predmet/predmety na našej škole.
Výberový proces zahŕňa viaceré kolá s viacerými členmi nášho tímu. V niektorých prípadoch môže výber trvať dlhšie, neváhajte nás preto aj v priebehu procesu kontaktovať, ak máte otázky.

Všetky aktuálne ponuky nájdete na našom webe: www.lyceum.sk/jobs

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Stredná odborná škola lýceum C. S. Lewisa
Haanova 28
85104 Bratislava - mestská časť Petržalka
https://lyceum.sk/
+421 901 788 744
Kontaktná osoba
Zuzana Mikloš Fabrici
090 788 744