Predmet

Učiteľ/ka SŠ

Hotelová akadémia, Liptovský Mikuláš

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Čs. brigády 1804, Liptovský Mikuláš
Aprobácia
Matematika
Termín nástupu
1.9.2023
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
31.3.2023
Rozsah úväzku
100%
Počet študentov školy
523
Platové podmienky
Podľa zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov, podľa nariadenia vlády SR č. 296/2022 Z. z. ktorým sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme
Príležitosť pre ľudí z Ukrajiny
nie

Požiadavky na uchádzača

Znalosť práce s PC
Internet, MS Office, Office 365, Word, Excel
Vzdelanie
Podľa zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 1/2020 Z. z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických a odborných zamestnancov, Vysokoškolské vzdelanie II. stupňa v študijnom odbore: učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov: matematika
Ďalšie požiadavky
Žiadosť o prijatie do zamestnania, profesijný životopis, kópie o vzdelaní a čestné vyhlásenie o bezúhonnosti doručiť do 31.03.2023

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Hotelová akadémia
Čs. brigády 1804
03101 Liptovský Mikuláš
www.halm.sk
0445522972
Kontaktná osoba
Lýdia Dvorožňáková
+421905857319