Predmet
Zverejnenie pracovnej ponuky bolo ukončené.

Psychológ, školský psychológ

Základná škola Ladislava Balleka, Šahy

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
E. B. Lukáča 6, Šahy
Termín nástupu
1.3.2023
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
17.2.2023
Rozsah úväzku
100% (zastupovanie počas rodičovskej dovolenky)
Počet študentov školy
246
Platové podmienky
Plat zamestnanca bude zohľadňovať zákon 553/2003 Z. z. a Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 220/2022 Z. z., ktorými sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.
Príležitosť pre ľudí z Ukrajiny
nie

Požiadavky na uchádzača

Vzdelanie
Vzdelanie podľa Zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov a Vyhlášky MŠVVsŠ SR 1/2020 Z. z.
Ďalšie požiadavky
ovládanie štátneho jazyka, zdravotná spôsobilosť, bezúhonnosť

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Základná škola Ladislava Balleka
E. B. Lukáča 6
93601 Šahy
zs-sahy.edupage.org
0367411184
Kontaktná osoba
Beata Bazalová
0908769113