Predmet

Učiteľ/ka ZŠ (2. stupeň)

Základná škola s materskou školou, Trnava

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Nám.Slov.uč.tovarišstva 15, Trnava
Aprobácia
Fyzika
Termín nástupu
1.9.2023
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
31.5.2023
Rozsah úväzku
100%
Počet študentov školy
802
Platové podmienky
Plat zamestnanca bude zohľadňovať Zákon č. 553/2003 Z.z. a Nariadenie vlády SR č. 220/2022 Z.z., ktorým sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme
Príležitosť pre ľudí z Ukrajiny
nie

Požiadavky na uchádzača

Vzdelanie
Vzdelanie podľa Zákona č. 138/2019 Z.z. o pedagogických a odborných zamestnancoch v z.n.p. a Vyhlášky MŠVVsŠ SR 1/2020 Z.z.
Ďalšie požiadavky
Miesto výkonu práce je Základná škola, Nám. Slov. učeného tovarišstva 15, Trnava

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Základná škola s materskou školou
Nám.Slov.uč.tovarišstva 15
91701 Trnava
www.zsnamsut.edupage.sk
0333236932
Kontaktná osoba
Ing. Beáta Chochlíková
0333236931