Predmet
Zverejnenie pracovnej ponuky bolo ukončené.

Hlavný majster odbornej výchovy

Súkromná stredná odborná škola spoločného stravovania, Žilina

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Dom Odborov Antona Bernoláka 51/blok B, Žilina
Termín nástupu
13.2.2023
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
10.2.2023
Rozsah úväzku
100%
Počet študentov školy
113
Platové podmienky
Platová trieda od 837,50 € v závislosti od dosiahnutého vzdelania + zvýšenie platovej tarify za odpracované roky podľa tabuliek platových taríf pedagogických zamestnancov a zvýšenie platových taríf v závislosti od dĺžky započítanej praxe platné od 01.01.2023 + osobné ohodnotenie v závislosti od pracovných skúseností a potenciálneho prínosu pre školu.
Príležitosť pre ľudí z Ukrajiny
nie

Požiadavky na uchádzača

Znalosť práce s PC
internet, Word, edupage,
Vzdelanie
Kvalifikačné predpoklady: v zmysle zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a v zmysle vyhlášky Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky č. 1/2020 Z. z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov.

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Súkromná stredná odborná škola spoločného stravovania
Dom Odborov Antona Bernoláka 51/blok B
01001 Žilina
www.sosss.edupage.org
0417641923
Kontaktná osoba
Jana Maslova
0911936177