Predmet

Učiteľ/ka ZŠ (2. stupeň)

Základná škola s materskou školou, Komjatná

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Školská 290, Komjatná
Aprobácia
Fyzika, Chémia
Termín nástupu
1.9.2023
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
28.8.2023
Rozsah úväzku
100%
Počet študentov školy
155
Platové podmienky
Plat zamestnanca bude zohľadňovať zákon 553/2003 Z. z. a Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 220/2022 Z. z., ktorými sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.
Príležitosť pre ľudí z Ukrajiny
nie

Požiadavky na uchádzača

Znalosť práce s PC
internet, Microsof Office, práca s ineraktívnou tabuľou (v prípade potreby zaškolíme)
Vzdelanie
Vzdelanie podľa Zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov a Vyhlášky MŠVVsŠ SR 1/2020 Z. z.
Ďalšie požiadavky
Do nášho kolektívu hľadáme človeka, ktorý má moderný prístup k vzdelávaniu, je flexibilný v rámci využívania rôznych metód a foriem počas vyučovania a je otvorený novým výzvam.
Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Základná škola s materskou školou
Školská 290
03496 Komjatná
www.skolakomjatna.edupage.sk
0444373230,0907722849
Kontaktná osoba
Ing. Monika Nogová
0907722849