Predmet

Učiteľ/ka ZŠ (2. stupeň)

Základná škola s materskou školou, Brehy

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Brehy 422, Brehy
Aprobácia
Matematika
Termín nástupu
4.9.2023
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
21.8.2023
Rozsah úväzku
100%
Počet študentov školy
162
Platové podmienky
Plat zamestnanca bude zohľadňovať zákon 553/2003 Z. z. a Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 220/2022 Z. z., ktorými sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.
Príležitosť pre ľudí z Ukrajiny
nie

Požiadavky na uchádzača

Vzdelanie
Vzdelanie podľa Zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov a Vyhlášky MŠVVsŠ SR 1/2020 Z. z.
Ďalšie požiadavky
• žiadosť o prijatie do zamestnania,
• profesijný štruktúrovaný životopis,
• súhlas so spracovaním osobných údajov,
• bezúhonnosť,
• zdravotná spôsobilosť,
• ovládanie štátneho jazyka.

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Základná škola s materskou školou
Brehy 422
96801 Brehy
https://zsbrehy.edupage.org/
Kontaktná osoba
Petra Belanová
0905156280