Predmet

Asistent učiteľa

Základná škola s materskou školou sv. Cyrila a Metoda, Stará Ľubovňa

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Štúrova 3, Stará Ľubovňa
Termín nástupu
1.2.2023
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
30.1.2023
Rozsah úväzku
100% (zastupovanie počas rodičovskej dovolenky)
Počet študentov školy
267
Platové podmienky
Plat zamestnanca bude zohľadňovať zákon 553/2003 Z. z. a Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 220/2022 Z. z., ktorými sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.
Príležitosť pre ľudí z Ukrajiny
nie

Požiadavky na uchádzača

Vzdelanie
Vzdelanie podľa Zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov a Vyhlášky MŠVVsŠ SR 1/2020 Z. z.
Ďalšie požiadavky
Výberový rozhovor sa uskutoční 31. 1. 2023 o 16. 00 hod. v priestoroch ZŠ s MŠ sv. Cyrila a Metoda, Štúrova 3, 064 01 Stará Ľubovňa
Pracovné miesto je na projekt POP, ktorý sa k 31. 8. 2023 končí.
Prosíme uchádzačov, aby si so sebou priniesli životopis a doklad o potrebnom pedagogickom vzdelaní.
Uchádzači môžu svoje žiadosti a životopisy priebežne posielať na mailovú adresu [email protected]

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Základná škola s materskou školou sv. Cyrila a Metoda
Štúrova 3
06401 Stará Ľubovňa
zscmsl.edupage.sk
0522388401
Kontaktná osoba
Michaela Fábová
0917927561