Predmet

Vychovávateľ

Súkromná základná škola, Trnava

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Zavarská 9, Trnava
Termín nástupu
13.2.2023
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
28.2.2023
Rozsah úväzku
100%
Platové podmienky
Plat zamestnanca bude zohľadňovať zákon 553/2003 Z. z. a Nariadenie vlády Slovenskej republiky , ktorými sa ustanovujú "Platové tarify PZ a OZ a zvýšenie platových taríf v závislosti od dĺžky započítanej praxe, účinné od 1. 1. 2023”.
Príležitosť pre ľudí z Ukrajiny
nie

Požiadavky na uchádzača

Vzdelanie
Vzdelanie podľa zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov a vyhlášky č. 437/2009 Z. z.
Ďalšie požiadavky
Poslaním školy Felix je pomôcť deťom vyrásť v dobrých, múdrych, sebavedomých a preto šťastných ľudí. Dieťa sa učí tvorivo pristupovať k novým situáciám, učí sa analyzovať informácie, hodnotiť možnosti a aplikovať vedomosti zo školy v bežnom každodennom živote.
K dosiahnutiu tohto cieľa využívame nasledovné pedagogické princípy:
- učíme pre život
- centrom nášho vzdelávania je dieťa, nie učivo
- podporujeme ich vrodenú túžbu po poznatkoch, ktorú deti prirodzene majú
- v škole vytvárame bezpečné a podnetné prostredie
- dieťa je náš partner
- uplatňujeme pozitívny prístup
- podporujeme slobodu vo vzdelávaní, najmä slobodu pri výbere formy osvojovania si poznatkov
- učiteľ/vychovávateľ je sprievodca detí. Platí, že vie urobiť dieťa samé zaňho nemá urobiť učiteľ/vychovávateľ
- rodič je náš partner, iba spoločná práca rodiča a učiteľa/vychovávateľa môže viesť k dobrým výsledkom.

Hľadáme toho, kto to vidí rovnako ako my.

Na čo sa u nás môžeš tešiť?:
- príjemné a podnetné prostredie
- zmysluplná práca
- sebarozvoj a profesionálny rast
- rešpektujúci a podporný pracovný kolektív

Žiadosť spolu so životopisom zasielajte na e-mailovú adresu [email protected]
Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Súkromná základná škola
Zavarská 9
91728 Trnava
www.felixtrnava.edupage.org
0918 105 888
Kontaktná osoba
Lucia Krajčovičová
0918105888