Predmet

Učiteľ/ka ZŠ (2. stupeň)

Základná škola, Družstevná pri Hornáde

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Hlavná 5, Družstevná pri Hornáde
Aprobácia
Ruský jazyk, Slovenský jazyk a literatúra, Telesná a športová výchova
Termín nástupu
1.2.2023
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
27.1.2023
Rozsah úväzku
100%
Počet študentov školy
350
Platové podmienky
Plat zamestnanca bude zohľadňovať zákon 553/2003 Z. z. a Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 220/2022 Z. z., ktorými sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.
Príležitosť pre ľudí z Ukrajiny
nie

Požiadavky na uchádzača

Znalosť práce s PC
Word, Excel
Vzdelanie
Vzdelanie podľa Zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov a Vyhlášky MŠVVsŠ SR 1/2020 Z. z.
Ďalšie požiadavky
Zastupovanie počas PN a MD.

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Základná škola
Hlavná 5
04431 Družstevná pri Hornáde
www.zsdruzstevna.edupage.org
0556981013
Kontaktná osoba
PaedDr. Anna Vajdová
0911276481