Predmet

Vychovávateľ

Základná škola Jána Majku, Dolná Streda

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Dolná Streda 695, Dolná Streda
Termín nástupu
23.1.2023
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
31.1.2023
Rozsah úväzku
100%
Platové podmienky
Plat zamestnanca bude zohľadňovať zákon 553/2003 Z. z. a Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 220/2022 Z. z., ktorými sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.
Príležitosť pre ľudí z Ukrajiny
nie

Požiadavky na uchádzača

Znalosť práce s PC
počítačovo znalý, práca s internetom, e-mailom, balíkom kancelárskych aplikácií
Vzdelanie
Vzdelanie podľa Zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov a Vyhlášky MŠVVsŠ SR 1/2020 Z. z.
Ďalšie požiadavky
Na zastupovanie počas dlhodobej pracovnej neschopnosti hľadáme s okamžitým nástupom vychovávateľa/ku, ktorý/á si svoj úväzok dopĺňa učením výtvarnej a hudobnej výchovy a prac. vyučovania. Ovládanie hry na hudob. nástroji je výhodou. Hľadáme tímového hráča, tvorivého, zodpovedného, trpezlivého, ktorý má rád svoju prácu - prácu s deťmi.
Vybraní uchádzači budú pozvaní na osobný pohovor.

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Základná škola Jána Majku
Dolná Streda 695
92563 Dolná Streda
www.facebook.com/ZSJanaMajku/
0317893807
Kontaktná osoba
Mária Královičová
0902089848