Predmet

Pomocná sila do kuchyne

Gymnázium, Košice-Sever

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Park mládeže 5, Košice-Sever
Termín nástupu
1.2.2023
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
28.2.2023
Rozsah úväzku
100%
Počet študentov školy
661
Platové podmienky
V zmysle zákona č. 553/2003 Z.z o odmeňovaní niektorých zamestnancoch pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov a Nariadenia vlády č. 296 z roku 2022 (platová trieda 1).
Príležitosť pre ľudí z Ukrajiny
nie

Požiadavky na uchádzača

Vzdelanie
Nevyžaduje sa, pokiaľ má záujemca platné Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na vykonávanie epidemiologických závažných činností pre prácu s potravinami + zdravotný preukaz; alebo má ukončené stredné odborné vzdelanie (výučný list) v odbore s potravinami, napr. cukrár, pekár, čašník, kuchár, predavačka, hotelová akadémia + zdravotný preukaz.
Ďalšie požiadavky
Predpoklady na výkon činnosti:
• Bezúhonnosť
• Zdravotná spôsobilosť
• Manuálna zručnosť, samostatnosť, zodpovednosť,
• Schopnosť pracovať v tíme

Zoznam požadovaných dokladov:
• Žiadosť o prijatie do zamestnania
• Profesijný životopis
• Kópie dokladov o dosiahnutom vzdelaní alebo
• Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na vykonávanie epidemiologických závažných činností pre prácu s potravinami
• Zdravotný preukaz pre prácu s potravinami
• Písomný súhlas uchádzača so spracúvaním osobných údajov pre potreby výberového konania podľa zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Gymnázium
Park mládeže 5
04001 Košice-Sever
www.gpm.edupage.org
0556335470
Kontaktná osoba
Mgr. Zuzana Krajcárová
+421556335470