Predmet

Majster odbornej výchovy

Stredná odborná škola technická, Stará Ľubovňa

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Levočská 40, Stará Ľubovňa
Termín nástupu
13.2.2023
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
10.2.2023
Rozsah úväzku
100%
Počet študentov školy
268
Platové podmienky
Platová trieda od 837,50 € v závislosti od dosiahnutého vzdelania + zvýšenie platovej tarify za odpracované roky podľa tabuliek platových taríf pedagogických zamestnancov a zvýšenie platových taríf v závislosti od dĺžky započítanej praxe platné od 01.01.2023 + osobné ohodnotenie v závislosti od pracovných skúseností a potenciálneho prínosu pre školu.
Príležitosť pre ľudí z Ukrajiny
nie

Požiadavky na uchádzača

Znalosť práce s PC
MS Office (Word, Excel, Outlook, Teams) – pokročilý, EduPage - základy
Vzdelanie
Kvalifikačné predpoklady: v zmysle zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a v zmysle vyhlášky Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky č. 1/2020 Z. z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov.

Minimálne úplné stredné odborné vzdelanie (maturita a výučný list) v skupine elektrotechnických odborov, ponúkaný plný úväzok (100 %).
Ďalšie požiadavky
Minimálne 2 ročná prax
Skúsenosti s realizáciou bytovej inštalácie
Skúsenosti s priemyselnou alebo inteligentnou elektroinštaláciou sú výhodou
Podnikanie v oblasti realizácie kompletnej elektroinštalácie domu je veľkou výhodou
Bezúhonnosť, zdravotná spôsobilosť

Náplň (druh) práce:
Výchova a vzdelávanie žiakov strednej odbornej školy v predmete odborný výcvik (prax) pre odbory mechanik elektrotechnik a elektromechanik – silnoprúdová technika.

Požadované doklady
1. žiadosť o prijatie do zamestnania
2. profesijný životopis
3. kópie dokladov o dosiahnutom vzdelaní
4. súhlas uchádzača so spracovaním osobných údajov podľa zákona č.18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov pre potreby výberového konania
5. odpis registra trestov z okresného úradu v sídle kraja (dodatočne – iba úspešný uchádzač)

Uvedené dokumenty prosíme doručiť na emailovú adresu [email protected] do 08.02.2023.

Na výberové konanie budú pozvaní len uchádzači spĺňajúci vyššie uvedené kritériá.

Dátum nástupu
13.02.2023 prípadne dohodou

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Stredná odborná škola technická
Levočská 40
06401 Stará Ľubovňa
www.sostsl.edupage.org
0524323331,0524321185
Kontaktná osoba
Marián Poliščák
0910145639