Predmet

Ekonóm/ka

Základná škola s materskou školou, Dubnica nad Váhom

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Pod hájom, Dubnica nad Váhom
Termín nástupu
1.3.2023
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
31.1.2023
Rozsah úväzku
100%
Počet študentov školy
585
Platové podmienky
V súlade s § 28 odsek 1 zákona 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone prác vo verejnom záujme, v zmysle prílohy č.1 k Nariadeniu vlády SR č. 296/2022 Z.z. z 24. augusta 2022, ktorým sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.
Plat sa stanoví v závislosti od vzdelania a od najnáročnejšej činnosti podľa katalógu pracovných činností, ktorú zamestnanec vykonáva.
Príležitosť pre ľudí z Ukrajiny
nie

Požiadavky na uchádzača

Znalosť práce s PC
Pokročilá úroveň bežných užívateľských zručností - Internet, Word, Excel, práca s účtovným programom (vítané je ovládanie programu SRS)
Vzdelanie
Minimálne úplné stredné odborné vzdelanie ekonomického smeru.
Ďalšie požiadavky
Vítané je ovládanie problematiky účtovníctva v podmienkach školstva, práca s rozpočtom.

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Základná škola s materskou školou
Pod hájom
01841 Dubnica nad Váhom
www.zscentrum3dub.edupage.sk
0905789828
Kontaktná osoba
Marta Bardyová
0905789828