Predmet
Zverejnenie pracovnej ponuky bolo ukončené.

Hospodár/ka

Škola umeleckého priemyslu , Kežmarok

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Slavkovská 19 , Kežmarok
Termín nástupu
1.2.2023
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
25.1.2023
Rozsah úväzku
100%
Platové podmienky
V zmysle zákona NR SR č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a nariadenia vlády č. 388/2018 Z. z., ktorým sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.
Príležitosť pre ľudí z Ukrajiny
nie

Požiadavky na uchádzača

Znalosť práce s PC
Internet, MS office, EduPage, Účtovné programy
Vzdelanie
Požadovaná kvalifikácia v zmysle zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v zmysle vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 1/2020 Z. z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických a odborných zamestnancov.

úplné stredné odborné vzdelanie - ekonomického zamerania alebo neekonomického zamerania s praxou v oblasti správy majetku zamestnávateľa


znalosť práce na PC,
samostatnosť,
flexibilita,
komunikatívnosť,
sebadisciplína,
trpezlivosť

Ďalšie požiadavky
žiadosť o prijatie do zamestnania s telefónnym kontaktom a emailovým kontaktom,
profesijný životopis v štruktúrovanom formáte s presným popisom praxe,
doklady o vzdelaní, príp. praxi,
potvrdenie o telesnej spôsobilosti a o duševnej spôsobilosti vo vzťahu k výkonu činnosti - platí len pre prijatých uchádzačov,
súhlas uchádzača so spracúvaním osobných údajov na účely výberového konania v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
pre účely preukázania bezúhonnosti uchádzača o zamestnanie je požadovaný postup podľa § 15 Zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Škola umeleckého priemyslu
Slavkovská 19
Kežmarok
Kontaktná osoba
Riaditeľstvo školy
+421524525282