Predmet

Učiteľ/ka ZŠ (1. stupeň)

Základná škola s materskou školou, Martin

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Priehradná 11, Martin
Termín nástupu
19.1.2023
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
26.1.2023
Rozsah úväzku
100%
Počet študentov školy
193
Platové podmienky
V zmysle zákona č.553/2003Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v závislosti od platovej triedy a dĺžky započítanej praxe. Platové rozpätie od 915 € do 1251 € + započítanie praxe.
Príležitosť pre ľudí z Ukrajiny
nie

Požiadavky na uchádzača

Znalosť práce s PC
pokročilý
Vzdelanie
Kvalifikačné predpoklady podľa platnej legislatívy (podľa zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov a Vyhlášky 1/2020 o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov.
Ďalšie požiadavky
Pracovný pomer sa uzatvára: zástup počas PN.

Žiadosť o prijatie do zamestnania spolu so štruktúrovaným životopisom a súhlasom so spracovaním osobných údajov podľa Zákona č.18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov zasielajte na e-mail:[email protected]alebo poštou na adresu:ZŠ a MŠ, Priehradná 11, Martin 03601 Martin


Vybraní uchádzači budú pozvaní na výberové konanie emailom alebo telefonicky.

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Základná škola s materskou školou
Priehradná 11
03601 Martin
www.zspriehradna.edupage.org
0911/ 349 300
Kontaktná osoba
Dagmar Královancová
0911349300