Predmet

Učiteľ/ka MŠ

Základná škola s materskou školou, Teplička nad Váhom

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Školská 490, Teplička nad Váhom
Termín nástupu
30.1.2023
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
23.1.2023
Rozsah úväzku
100%
Počet študentov školy
214
Platové podmienky
Plat zamestnanca bude zohľadňovať zákon 553/2003 Z. z. a Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 220/2022 Z. z., ktorými sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.
Príležitosť pre ľudí z Ukrajiny
nie

Požiadavky na uchádzača

Vzdelanie
Vzdelanie podľa Zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov a Vyhlášky MŠVVsŠ SR 1/2020 Z. z.
Ďalšie požiadavky
Zástup za dlhodobú PN.

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Základná škola s materskou školou
Školská 490
01301 Teplička nad Váhom
www.zsteplicka.edupage.org
0534411225,0415982324
Kontaktná osoba
PaedDr. Monika Ugorová
0911517183