Predmet

Učiteľ/ka ZŠ (2. stupeň)

Cirkevná základná škola s materskou školou sv. Gorazda, Košice-Sídlisko Ťahanovce

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Juhoslovanská 2, Košice-Sídlisko Ťahanovce
Aprobácia
Matematika
Termín nástupu
15.2.2023
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
8.2.2023
Rozsah úväzku
100%
Počet študentov školy
192
Platové podmienky
Plat zamestnanca bude zohľadňovať zákon 553/2003 Z. z. a Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 220/2022 Z. z., ktorými sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.
Príležitosť pre ľudí z Ukrajiny
nie

Požiadavky na uchádzača

Vzdelanie
Vzdelanie podľa Zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov a Vyhlášky MŠVVsŠ SR 1/2020 Z. z.
Ďalšie požiadavky
Požadované doklady:
• žiadosť
• štruktúrovaný životopis
• súhlas so spracovaním osobných údajov
• kópie dokladov o dosiahnutom vzdelaní
• čestné vyhlásenie o bezúhonnosti
• odporúčanie správcu farnosti v mieste bydliska uchádzača
Žiadosť a požadované doklady je potrebné doručiť e-mailom alebo poštou do 08.02.2023 na adresu školy. Termín pohovoru bude oznámený tým uchádzačom, ktorí splnia všetky požiadavky telefonicky alebo e-mailom.

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Cirkevná základná škola s materskou školou sv. Gorazda
Juhoslovanská 2
04013 Košice-Sídlisko Ťahanovce
www.zsmssvgorazd.edupage.org
0903982182
Kontaktná osoba
Mgr. Marek Horňák
0903982182