Predmet

Učiteľ/ka SŠ

Stredná odborná škola pedagogická bl. Laury, Trnava

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Jána Hollého 9, Trnava
Aprobácia
Anglický jazyk
Termín nástupu
1.2.2023
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
30.1.2023
Rozsah úväzku
100%
Počet študentov školy
272
Platové podmienky
Plat zamestnanca bude zohľadňovať zákon 553/2003 Z. z. a Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 220/2022 Z. z., ktorými sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.
Príležitosť pre ľudí z Ukrajiny
nie

Požiadavky na uchádzača

Znalosť práce s PC
bežný užívateľ, IKT zručnosti potrebné pre online vzdelávanie
Vzdelanie
Vzdelanie podľa Zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov a Vyhlášky MŠVVsŠ SR 1/2020 Z. z.
Ďalšie požiadavky
Pracovná pozícia je s perspektívou trvalého pracovného pomeru. Od uchádzača vyžadujeme bezúhonnosť, zdravotnú spôsobilosť, ovládanie štátneho jazyka, ľudský a profesionálny prístup k mladým ľuďom. Žiadosť spolu so štruktúrovaným životopisom a kópiami dokladov o vzdelaní, posielajte elektronickou formou na [email protected] do 30.01.2023. Z dôvodu spracovania žiadosti je potrebné uviesť Váš súhlas na spracovanie osobných údajov podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo nezaradiť do výberového konania tých uchádzačov, ktorí nespĺňajú požadované podmienky.

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Stredná odborná škola pedagogická bl. Laury
Jána Hollého 9
91701 Trnava
www.pasa.sk
0335340056
Kontaktná osoba
PhDr. Eva Hirnerová
+421918739299