Predmet
Zverejnenie pracovnej ponuky bolo ukončené.

Asistent učiteľa

Základná škola Jána Amosa Komenského, Tvrdošovce

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Nová cesta 9, Tvrdošovce
Termín nástupu
1.2.2023
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
26.1.2023
Rozsah úväzku
80%
Počet študentov školy
274
Platové podmienky
Plat zamestnanca bude zohľadňovať zákon 553/2003 Z. z. a Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 220/2022 Z. z., ktorými sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.
Pracovný pomer je na dobu určitú.
Príležitosť pre ľudí z Ukrajiny
nie

Požiadavky na uchádzača

Znalosť práce s PC
znalosť práce s PC, trpezlivosť, aktívna práca so žiakom
Vzdelanie
Vzdelanie podľa Zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov a Vyhlášky MŠVVaŠ SR 1/2020 Z. z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických a odborných zamestnancoch.
Ďalšie požiadavky
Požadované doklady:
- žiadosť o prijatie do zamestnania,
- profesijný životopis,
- doklady o ukončenom vzdelaní,
- súhlas so spracovaním osobných údajov,
- čestné vyhlásenie o bezúhonnosti.

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Základná škola Jána Amosa Komenského
Nová cesta 9
94110 Tvrdošovce
zstvrdosovce.sk
0356492512
Kontaktná osoba
Jana Micsinaiová
0356492512