Predmet

Učiteľ/ka ZŠ (1. stupeň)

Cirkevná základná škola - Narnia, Bratislava-Petržalka

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Beňadická 38, Bratislava-Petržalka
Aprobácia
Anglický jazyk
Termín nástupu
19.8.2024
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
12.8.2024
Rozsah úväzku
60%
Počet študentov školy
673
Platové podmienky
Plat zamestnanca bude zohľadňovať zákon 553/2003 Z. z. a Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 220/2022 Z. z., ktorými sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.
Príležitosť pre ľudí z Ukrajiny
nie

Požiadavky na uchádzača

Znalosť práce s PC
počítačovo znalý, práca s internetom, mailom, balíkom kancelárskych aplikácií
Vzdelanie
Vzdelanie podľa Zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov a Vyhlášky MŠVVsŠ SR 1/2020 Z. z.
Ďalšie požiadavky
Profil nášho učiteľa definuje láska k deťom, rešpektovanie individuality, radosť z práce s deťmi, pedagogický rozhľad, chuť experimentovať a hľadať nové spôsoby a metódy vo vyučovaní, ochota učiť sa, vytváranie vzťahov, spolupráca v tíme a komunikácia aj s rodičmi.

Cirkevná základná škola Narnia spolu s Bilingválnym gymnáziom C.S. Lewisa tvorí Združenie škôl C.S. Lewisa. Snažíme sa o tvorivý prístup a budovanie silných sociálnych zručností u detí. Realizujeme rôzne projekty, koncerty, vernisáže a udržiavame medzinárodný rozmer školy v spolupráci so zahraničnými partnerskými organizáciami. Vzdelávame a vychovávame deti k zodpovednosti v duchu kresťanských biblických hodnôt.

Do nášho dynamického učiteľského tímu hľadáme posily. Ponúkame príjemné pracovné prostredie, primerané finančné ohodnotenie, podporu na osobný rast a rozvoj a vedenie počúvajúce svojich zamestnancov.

Osobnostné predpoklady a zručnosti:
- kvalifikácia na vyučovanie na I. stupni ZŠ v danej aprobácii
- vítané sú skúsenosti so skupinovými formami práce
- veľmi dobré sociálne a komunikačné zručnosti
- tvorivosť a trpezlivosť
- uprednostníme empatických učiteľov so záujmom o nové formy a metódy učenia

Informácie o výberovom konaní:
Pošlite nám prosím e-mailom štruktúrovaný životopis a motivačný list. Vybraných uchádzačov pozveme na osobný pohovor.

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Cirkevná základná škola - Narnia
Beňadická 38
85106 Bratislava-Petržalka
www.narnia.sk
02 32 111 555
Kontaktná osoba
Mária Chamrazová
02 32111 555