Predmet

Učiteľ/ka SŠ

Stredná odborná škola informačných technológií sv. Jána Bosca, Nová Dubnica

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Trenčianská 66/28, Nová Dubnica
Aprobácia
Aplikovaná matematika, Odborné predmety, Programovanie
Termín nástupu
1.9.2023
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
1.7.2023
Rozsah úväzku
100%
Počet študentov školy
21
Platové podmienky
Plat zamestnanca bude zohľadňovať zákon 553/2003 Z. z. a Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 220/2022 Z. z., ktorými sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.
Príležitosť pre ľudí z Ukrajiny
nie

Požiadavky na uchádzača

Znalosť práce s PC
C++, Python, Aplik. SW pre matematiku
Vzdelanie
Vzdelanie podľa Zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov a Vyhlášky MŠVVsŠ SR 1/2020 Z. z.
Ďalšie požiadavky
Predmety: Matematika (MAT) | Aplikovaná matematika (APM) | Rozšírená matematika (RZM) | Programovanie (PRO) | Ročníkový projekt (RPJ)

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Stredná odborná škola informačných technológií sv. Jána Bosca
Trenčianská 66/28
01851 Nová Dubnica
www.ssnd.sk
0422028923
Kontaktná osoba
Ing. Jozef Imrišek
0917 861 122