Predmet

Školník

Základná umelecká škola Ľudovíta Rajtera, Bratislava-Ružinov

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Sklenárova 5, Bratislava-Ružinov
Termín nástupu
1.3.2023
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
15.2.2023
Rozsah úväzku
100%
Počet študentov školy
932
Platové podmienky
Plat zamestnanca bude zohľadňovať zákon 553/2003 Z. z. a Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 220/2022 Z. z., ktorými sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.
Príležitosť pre ľudí z Ukrajiny
nie

Požiadavky na uchádzača

Ďalšie požiadavky
Medzi hlavné činnosti patrí:
- zabezpečenie plynulej prevádzky školy, budovy a jej okolia (napr. kontrola vykurovacieho systému, svietidiel, bezpečného pohybu v budove a areáli školy)
- nápravy stavu vecí z knihy závad a opráv pre školníka
- vykonávanie údržbárskych prác (napr. kontrola a údržba vodovodných a elektrických zariadení) okrem tých, ktoré si vyžadujú odborný zásah
- dohľad na celkovú čistotu a poriadok budovy a okolia školy, o.i. čistenie príchodových chodníkov a ciest, kosenie a pod.

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Základná umelecká škola Ľudovíta Rajtera
Sklenárova 5
82109 Bratislava-Ružinov
www.zussklenarova.sk
0253412919,0253632475,0253419544
Kontaktná osoba
Mgr. Erika Fáberová
02 53412919