Predmet

Hospodár/ka

Stredná odborná škola dopravná, Žilina

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Rosinská cesta 2, Žilina
Termín nástupu
1.3.2023
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
10.2.2023
Rozsah úväzku
100%
Počet študentov školy
702
Platové podmienky
Plat zamestnanca bude zohľadňovať zákon 553/2003 Z. z. a Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 220/2022 Z. z., ktorými sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.
Príležitosť pre ľudí z Ukrajiny
nie

Požiadavky na uchádzača

Znalosť práce s PC
internet pokročilý, iSpin, Word, excel
Vzdelanie
úplné stredné vzdelanie
Ďalšie požiadavky
Zamestnanec overuje a zodpovedá za správnosť účtovných dokladov v oblasti účtovníctva, vyhotovuje objednávky a kontrolné listy k dodávateľským faktúram, spracováva cestovné príkazy zamestnancov, zodpovedá za správne účtovanú evidenciu majetku organizácie, zúčtováva mesačné odpisy majetku do nákladov, vedie pokladničnú knihu, nakladá s finančnými prostriedkami podľa platných predpisov, vykonáva inventarizáciu, vyraďovanie a zoraďovanie majetku, plní operatívne úlohy podľa požiadavky zamestnávateľa v súlade s pracovnou náplňou.

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Stredná odborná škola dopravná
Rosinská cesta 2
01008 Žilina
www.sosdza.sk
0415252021,0415253614
Kontaktná osoba
Mária Vítová
+421948661459