Predmet

Účtovník/čka

Základná škola s materskou školou, Trnava

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Ulica Jána Bottu 27, Trnava
Termín nástupu
15.2.2023
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
1.2.2023
Rozsah úväzku
100%
Platové podmienky
Platové podmienky podľa NV SR č. 553/2003 Z.z., a NV č. 341/2004 Z.z. katalóg pracovných činností v znení neskorších predpisov.
Výška mzdy (ÚSO, VŠ 1. st., VŠ 2. st., PT -5 od 915,50 + osobné ohodnotenie.
Príležitosť pre ľudí z Ukrajiny
nie

Požiadavky na uchádzača

Znalosť práce s PC
internet pokročilý, balík Office
Vzdelanie
ÚSO, prípadne VŠ 1. st, 2. st. - ekonomické vzdelanie
Ďalšie požiadavky
Doklady: žiadosť, životopis, doklad o najvyššom dosiahnutom vzdelaní, prípadne ďalšie doklady preukazujúce odbornú vzdelanosť (získané certifikáty alebo osvedčenia); čestné prehlásenie - bezúhonnosť, súhlas so spravovaním osobných údajov - posielať elektronicky.
Požadované doklady zašlite e-mailom : [email protected]

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Základná škola s materskou školou
Ulica Jána Bottu 27
91700 Trnava
zsbott.edupage.org
0333236850
Kontaktná osoba
Danka Gašparíková
0915885684